Program obce H. Lomná pro poskytování fin. výpomoci – kotlik. dotace 3. výzva