Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26.5.2020