Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8.6.2021