Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 2.3.2022